Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Long có 11 đề án, dự án thuộc lĩnh vực du lịch được Trung ương, địa phương ưu tiên đầu tư.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *