Huyện Long Hồ là địa phương giáp ranh với TP Vĩnh Long, có nhiều thuận lợi phát triển KTXH, đặc biệt phát triển ngành không khói ở 4 xã cù lao  An Bình, Hòa Ninh, Bình Hòa Phước và Đồng Phú. Thời gian qua, Long Hồ đã phát huy lợi thế không chỉ trở thành trung tâm du lịch của huyện mà còn của tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *