Bộ GD&ĐT dự thảo phương án điều chỉnh tăng học phí năm học 2023 – 2024 với bậc đại học so với năm học trước đó, bậc phổ thông giữ nguyên. Thông tin trên được Bộ GD&ĐT nêu trong tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 quy định cơ chế thu, quản lý học phí các trường đại học và địa phương cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *