Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long  vừa tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và luật đê điều. Ông Lưu Thành Công, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *