Sau hơn 1 tháng diễn ra, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 đã cơ bản hoàn tất nội dung chương trình làm việc. Sự thành công của  kỳ họp này có sự đóng góp của các đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh thành trong cả nước, trong đó có Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *