Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi tập thể, cá nhân biết lựa chọn cho mình mô hình phù hợp và linh hoạt sẽ mang lại hiệu quả cao. Gắn kết với nhiệm vụ chuyên môn cụ thể, giải quyết kịp thời khó khăn trong thực tiễn, mô hình “Đồng chí – Đồng lòng – Đồng mục tiêu” của thầy Nguyễn Văn Thống, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp -Trường Cao đẳng Vĩnh Long, không chỉ là mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh điển hình của cá nhân mà còn lan tỏa ra toàn đơn vị, đem lại hiệu quả thiết thực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *