Trong những ngày lễ Sel Dolta của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, có dịp về các vùng nông thôn trong tỉnh Vĩnh Long mới thấy sự chuyển biến tích cực từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *