Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc Khmer ở xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn luôn được giữ vững, ổn định. Ðạt được kết quả này là do chính quyền địa phương đã thực hiện tốt quy chế phối hợp, huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là vai trò của các vị trụ trì, sư sãi, và bà con dân tộc trong việc đảm bảo an ninh trật tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *