Đến nay, xâm nhập mặn đã diễn ra với nhiều đợt với ranh mặn phá kỷ lục các năm trước , gây thiệt hại chủ yếu ở những diện tích gieo cấy ngoài kế hoạch. Toàn vùng ĐBSCL đang có một vụ Đông Xuân trúng mùa, được giá.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *