Quí 3 năm nay, Đội trật tự quản lý đô thị thành phố Vĩnh Long mở 206 cuộc kiểm tra việc mua bán, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *