Xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình là quê hương của Giáo sư, Viện sĩ  anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. Phát huy truyền thống của xã anh hùng, xã Hòa Hiệp đang thay đổi từng ngày từ cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *