Với đồng bào dân tộc Khmer  tỉnh Vĩnh Long, sau ngày giải phóng miền Nam, đời sống kinh tế-xã hội ở các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống có sự phát triển mạnh mẽ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *