Suy thoái kinh tế trong thời gian qua ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Tuy gặp không ít khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Long vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cùng với Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo đời sống cho người dân, nhất là đối với người có hoàn cảnh khó khăn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *