Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chú trọng xây dựng – phát triển thương hiệu và xem đây là yếu tố quan trọng để quảng bá sản phẩm trên thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *