Sau những ngày nghỉ Tết, sáng nay nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sản xuất  trở lại trong không khí phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *