Đoàn Giám sát của UB về các vấn đề xã hội của QH do bà Nguyễn Thúy Anh, UV BCH TW Đảng, Ủy viên UB Thường vụ QH, Chủ nhiệm UB về các vấn đề xã hội của QH làm Trưởng Đoàn đã đến giám sát tại tỉnh Vĩnh Long. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *