Hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè do Tỉnh Đoàn phát động, năm nay, Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long huy động 150 giảng viên trẻ và sinh viên tình nguyện tham gia 2 chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và chương trình “Tiếp sức mùa thi 2022”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *