Đánh cắp số phận

Trong 2 ngày 25 và 26/9, tại Công an tỉnh Vĩnh Long, Đoàn kiểm tra số 3 của Đảng uỷ Công an Trung ương đã đến kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13 của Đảng uỷ Công an Trung ương về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *