Đoàn công tác của Tỉnh ủy do ông Lê Quang Đạo – UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch  UBMTTQ VN tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn vừa đến giám sát  việc thực hiện nghị quyết  năm 2017 của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm tại Sở xây dựng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *