Đoàn giám sát tình hình thực hiện NQ năm 2017 của Tỉnh ủy Vĩnh Long do ông Nguyễn Bách Khoa, UV Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến làm việc với  Sở NN & PTNT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *