Sáng nay, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các ngành có liên quan cho dự án Luật về Hội. Dự án luật này có 8 chương, 33 điều quy định về quyền lập hội của công dân Việt Nam; tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về hội. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *