Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long vừa đến giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP tại Sở NN & PTNT, khảo sát hợp tác xã rau an toàn Thành Lợi và Hội nghề dưa cải muối chua xã Tân Lược, huyện Bình Tân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *