Sáng nay tại huyện Long Hồ, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị đóng góp dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Luật hôn nhân gia đình (sửa đổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *