Chiều ngày 30/3, Đoàn giám sát của ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã có buổi giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016 tại Sở Nội vụ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *