Sáng nay (19/03), Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức lấy ý kiến các ngành đóng góp cho dự thảo Luật nuôi con nuôi.

Dự thảo Luật nuôi con nuôi có 5 chương với 52 điều, quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha mẹ đẻ của con nuôi; trách nhiệm của cơ quan tổ chức về nuôi con nuôi.

Đa số đại biểu thống nhất với kết cấu của dự thảo luật; đồng tình với tên gọi Luật nuôi con nuôi. Vấn đề được đóng góp ý kiến nhiều nhất là quy định đảm bảo cho con nuôi có quyền được biết về nguồn gốc tại điều 9 của dự thảo Luật.

Đại biểu thống nhất, khi đủ tuổi trưởng thành thì mới được cho con nuôi biết nguồn gốc, đồng thời đề nghị bỏ bớt điều 16 và 17 trong dự thảo; rút ngắn độ tuổi của người nhận con nuôi từ 60 tuổi xuống còn 50 tuổi.

Tại điều 15 quy định về hồ sơ của người nhận con nuôi, đại biểu góp ý nên đưa vào điều này quy định phải có giấy chứng nhận kết hôn trước khi làm hồ sơ nhận con nuôi; cần quy định rõ chế tài xử lý nếu trong thời hạn 5 năm người nhận con nuôi không báo cáo về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của người được nhận làm con nuôi.

Chiều nay, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật người khuyết tật.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *