Sáng nay (13/5), Đoàn Cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đơn vị thứ 35 trong tổng số 45 cơ sở đoàn trực Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức đại hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *