Trước khi bước vào Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, các đại biểu đã đến viếng Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *