Kết quả quan trắc độ mặn trên các sông của Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho biết, vào lúc 16 giờ chiều nay (10/2) độ mặn tại các trạm đo trên sông thuộc địa bàn tỉnh chủ yếu ở mức từ 0,6 đến 4,3 phần ngàn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *