Theo Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, ĐBSCL hiện có hơn 31.340 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá và bệnh đạo ôn cổ bông, tăng gần 11.000 ha so với tuần trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *