Vĩnh Long là tỉnh nhiều năm liền đạt mức sinh thay thế và là 1 trong những tỉnh được TW xếp vào nhóm có mức sinh thấp và ổn định. Đạt được kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể còn có sự đóng góp không nhỏ của cộng tác viên, cán bộ dân số cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *