Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, nhiều cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên ở tỉnh Vĩnh Long đã làm theo bằng những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ cụ thể ở địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *