Bình Tân là huyện thuần nông, hàng năm nông dân sử dụng một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật. Trước đây sau khi sử dụng xong, nông dân có thói quen vứt chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật còn dư lượng hóa chất xuống kênh rạch, ruộng vườn gây ô nhiễm môi trường. Thế nhưng gần một năm nay, kể từ khi huyện triển khai thực các giải pháp thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật thì môi trường ở đây đã được cải thiện đáng kể.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *