Trong thời kỳ hội nhập kinh tế hiện nay, HTX, tổ hợp tác nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong gắn kết sản xuất với tiêu thụ. Loại hình kinh tế tập thể này nếu được tổ chức lại theo hướng sản xuất hàng hoá khối lượng lớn, chất lượng cao sẽ tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *