Tính đến hôm qua , 128 doanh nghiệp tham gia thu mua tạm trữ ở các địa phương vùng ĐBSCL chỉ mới tiến hành thu mua được gần 80 ngàn tấn lúa, mới đạt được gần 8% so với chỉ tiêu thu mua 1 triệu tấn quy gạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *