Mặc dù hiện nay sản lượng trái cây ở ĐBSCL rất dồi dào nhưng sản phẩm đạt chất lượng xuất khẩu chiếm tỉ lệ rất nhỏ. Toàn vùng chỉ có hơn 10% diện tích cây ăn trái đạt tiêu chuẩn Global GAP, tức khoảng 400 ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *