Đến nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông – Sở giao thông vận tải tỉnh, đã được phân bổ  trên 1.000  tỷ  đồng để triển khai thi công các công trình – dự án giao thông tại địa phương trong năm 2023. Để đảm bảo giải ngân từ 95% trở lên nguồn vốn này, trong những ngày qua tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đã đôn đốc các nhà thầu  tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *