Thời gian qua, triển khai nhiều giải pháp để chuyển trọng tâm sang dân số và phát triển theo Nghị quyết 21 ngày 15-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình tỉnh Vĩnh Long đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *