Thu nhập là tiêu chí rất khó thực hiện trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới bởi theo qui định để đạt tiêu chí này thì mức thu nhập bình quân đầu người của địa phương phải tăng hàng năm. Nếu kinh tế của các xã vùng nông thôn phát triển chậm và đạt mức tăng trưởng thấp thì khó có khả năng hoàn thành tốt tiêu chí này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *