Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, các Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Quân sự các địa phương trong tỉnh vừa tổ chức họp thông qua văn kiện ĐH đảng cơ sở NK 2020 – 2025.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *