Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương cho cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *