Thực hiện công tác xây dựng đảng trong năm 2022 ,  từ đầu năm đến nay Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã kết nạp 179 đảng viên mới, vượt 8,4%  chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Những đảng viên vừa được kết nạp là những đoàn viên, công đoàn viên xuất sắc, quần chúng ưu tú tại các chi – đảng bộ trực thuộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *