Hiện nay, nhiều nơi ở khu vực nông thôn, do nguồn nước kênh rạch bị ô nhiễm nặng nên người dân đang gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nước sinh hoạt .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *