Lao động có hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, nhiều đơn vị, doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện tốt chính sách bảo hiểm cho người lao động, đặc biệt là nợ đọng bảo hiểm kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *