Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, trước tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt về số ca chuyển nặng và tử vong, Vĩnh Long đã tạm dừng hoạt động các bệnh viện dã chiến và chuyển sang bố trí 40% giường bệnh dành cho điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh. Với mô hình bệnh viện tách đôi, các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh vẫn đảm bảo công tác thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 và bệnh thông thường khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *