Lương thực thực phẩm là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên nếu sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà thậm chí còn có nguy cơ đe dọa đến tính mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *