Hiện đang vào mùa mưa, việc đảm bảo an toàn trong sử dụng điện là vấn đề mọi gia đình cần quan tâm. Thời gian qua, nhiều hệ lụy đáng tiếc đã xảy ra từ việc sử dụng điện không an toàn là lời cảnh báo cho mọi người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *