Tiếp tục hoạt động chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hôm nay, Đài PTTH  Vĩnh Long phối hợp với Phòng L ĐTB và XH, Hội khuyến học huyện Trà Ôn tổ chức trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng năm học 2016-2017 cho 478 em học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật, học sinh người dân tộc thiểu số…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *