Tại buổi làm việc, đại diện 2 đơn vị chia sẻ thông tin về quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức tại mỗi đơn vị. Lãnh đạo 2 đơn vị và các phòng trực thuộc cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, quản lý nguồn nhân lực, sản xuất các chương trình chính luận, chuyên đề, giải trí, phát triển các kênh và hạ tầng phát sóng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *