Với chủ đề “nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo; xây dựng tổ chức hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới”, sáng nay, Hội nhà báo tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức đại hội lần thứ 7 nhiệm kỳ 2015 – 2020.     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *