Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội sinh vật tỉnh Vĩnh Long sẽ phối hợp với các ngành, đoàn thể tỉnh vận động 100% cơ quan, trường học, cơ sở y tế, nơi thờ tự cấp tỉnh đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp; tham gia vận động hội viên và nhân dân trồng cây xanh, cây cảnh tại các tuyến giao thông mới đạt 100%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *